Beste bezoeker,

 

Nu het mandaat voor BIM level 2 in Engeland van kracht is zien we meer en meer bedrijven in Nederland zich afvragen wat nu BIM is.

Men ontdekt dat het samenwerken in 3D Revitmodellen een process vereist waarlangs veranderingen in het model kunnen totstandkomen dusdanig dat clashes worden voorkomen. Achteraf detecteren is dan feitelijk een overbodige taak.

De UK BIM level 2 kenmerkt zich omdat het focus heeft op het process rondom wat men noemt de Common Data Environment (CDE). Dit is de verzameling van afspraken, processen en technologie om te zorgen dat de gegevensoverdracht leidt tot clash avoidance.

We moeten niet vergeten dat in 1930 de 102 verdieping tellende Empire State Building met 208,879 m2 vloeroppervlak met een bouwtijd van een jaar is gerealiseerd ofwel 8,5 verdieping per maand ofwel 509 m2 per dag. Dit gebeurde de minste aantal ongevallen tijdens een high rise tot dan toe.

De architect beschikte over zijn kleurpotloden en de  engineers over hun telramen want het zou nog 40 jaar en een wereldoorlog duren voor de rekenmachine werd uitgevonden. Ze waren al blij met de in 1930 door Edmund Gunter uit Oxford uitgevonden rekenlineaal. 

De oplevering van de Empire state building was 12 dagen voor planning op 11 april 1931 na 410 dagen bouwtijd en is geopend op 1 mei van dat jaar.

The Leadenhall building is in 2014 geopend en is met de helft van het aantal verdiepingen en 30% van de vloeroppervlak gerealiseerd in 26 maanden. Dit is inclusief alle technologie die we maar kunnen bedenken en op dit moment is dit een toonbeeld van een BIM project: 1/3 van wat we 83 jaar geleden al konden.

Na de Latham rapport over de bouwcatastrofes onderzocht Sr John Egan (de oprichter van Asite) een aantal grote incidenten zoals de Heathrow Express tunnel collapse in 1994 wat de geschiedenis is ingegaan als grootste engineering catastrofe in de UK tot dan toe. Herstelwerkzaamheden duurde twee jaar en kosste 200 milljoen euro Beide heren concludeerden hetzelfde. De realisatie geschiedde op basis van onvolledige, ongecoördineerde, onjuiste en onduidelijke informatie.

We lossen dit niet op met Revit, erger nog we komen het op de bouw met grote regelmaat tegen dat de informatie onvolledig, ongecoordineerd, onjuist of onduidelijk is.

Sr John Egan heeft hiervoor het platform Asite opgericht met als doel de werkelijke BIM processen te ondersteunen.